Alltid Klimatkompenserad Flygfrakt, nu i Norge!

Den 1 juni 2019 slutade Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) att sälja traditionell flygfrakt och lanserade Alltid Klimatkompenserad Flygfrakt.
Nu följer vårt norska kontor efter från 1 februari 2023.

Vi har sedan flera år arbetat med begreppet Ansvarsfull Logistik med bland annat ett stort fokus på att minska godstransporternas miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder optimerar vi transportvägar, kapacitetsutnyttjande och inte minst transportmedel. Scanlog har tack vare det blivit en betydande järnvägstransportör. Men vi är också en av de större flygspeditörerna i Sverige och nu vill vi ta ett steg till för att minska flygets klimatpåverkan även i Norge.

Flyget står för ca 2 – 3 % av de globala utsläppen av växthusgaser (CO2e) och transportsektorn i sin helhet står för ca 15 %. 15 %. %. Flygfrakt ger svensk industri och handel möjlighet att på ett snabbt och säkert sätt kunna ta hem både insatsvaror och färdigprodukter från världens alla hörn. För exportindustrin är många gånger flygfrakt det enda alternativet för att kunna transportera tidskänsliga, ömtåliga eller lättfördärvliga produkter till globala kunder. Flygsektorns CO2e-utsläpp är små i förhållande till andra sektorers utsläpp, men CO2e-utsläppen per transporterad enhet är betydligt större än för andra transportsätt.

Scanlog kommer därför från och med nu alltid att kompensera för de CO2e-utsläpp som orsakas av den flygfrakt (inklusive för- och eftertransport) vi hanterar för våra kunder genom att investera i projekt certifierade enligt de internationella standarderna Gold Standard och CCBS (Climate & Community Biodiversity Standard). Klimatkompensationen medverkar också till hållbar ekologisk och social utveckling i de regioner där projekten ligger och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi blir det första logistikföretaget i Norge som alltid klimatkompenserar all flygfrakt vi hanterar utan kostnad för våra kunder. För oss känns det väldigt bra och vi hoppas naturligtvis att du också tycker det!

Hör gärna av dig till din kontakt hos oss eller direkt till mig om du vill prata om hur vi tillsammans kan minska våra transporters miljöpåverkan. Våra flygfraktteams nås på air@scanlog.no eller air@scanlog.se

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss