Fossilfria råkaffetransporter

Arvid Nordquist har med hjälp av Scanlog tecknat ett avtal om att transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle som drivmedel.

Arvid Nordquist har under lång tid eftersträvat fossilfria varutransporter och har de senaste åren arbetat intensivt för att uppnå detta. Arbetet har mynnat ut i att företaget idag har ca 80% fossilfri distribution, samt att stora delar av intransporterna sker på järnväg. 

Utmaningen har varit att hitta en motsvarande fossilfri lösning för sjötrafiken. Idag kan Arvid Nordquist och Scanlog presentera ett nytt avtal med rederiet Hamburg Süd om att transportera ett stort antal råkaffecontainers med biobränsle. 

För att göra ytterligare förbättringar så är det på sjösidan man vill komma vidare med hållbara alternativ. Vi har haft en omfattande dialog med Scanlog i syfte att försöka hitta den typen av alternativ och investera i fossilfria bränslen. För oss är det den sista pusselbiten för att känna att vi har fossilfria transporter inom alla transportslag och produktområden, berättar Tomas Skenbäck, Manager Logistics Controlling and Development på Arvid Nordquist.

Det fossilfria bränslet Ecofuel tankas via en s.k. massbalansprincip. Det betyder att Arvid Nordquist investerar i motsvarande mängd biobränsle som används för de egna transporterna, men att biobränslet inte nödvändigtvis tankas i just de fartygen som transporterar råkaffe. Allt Ecofuel-bränsle är tredjepartscertifierat enligt RSB eller ISCC och beräknas reducera Arvid Nordquists Co2e-utsläpp från sjötrafik med cirka 75%. Resterande 25% som ännu inte går att reducera klimatkompenseras. 

Arvid Nordquist är en av de första skandinaviska kunder som gör denna investering. För Scanlog är detta ett steg mot framtidens sjötrafik. 

Det betyder jättemycket att Arvid Nordquist investerar i den här typen av projekt som driver utvecklingen framåt mot helt fossilfria transporter. Teknologin för fossilfri sjödistribution finns, men biobränslet är dessvärre dyrare på grund av det låga utbudet. Med den här typen av investeringar så ökar utbudet och förhoppningsvis efterfrågan i branschen, berättar Mathias Wideroth, styrelseordförande för Scanlog. 

Arvid Nordquist och Scanlog har arbetat tillsammans sedan 2014 och har sedan dess gjort kvartalsvisa klimatuträkningar för alla transporter, vilket har lett till att frågan om hur man kan reducera klimatavtrycket lyfts. Än så länge är utbudet på biobränsle lågt, men förhoppningen finns att fler aktörer ska vilja följa efter.

Det är en utmanade omvärld där vi gör vad vi kan för att ta ansvar för våra delar. Vi vill tro och se att fler rederier går den här vägen och erbjuder möjligheten att köpa fossilfria transporter. Detta kommer vara en viktig faktor framöver när vi beslutar vilka rederier vi ska jobba med, avslutar Tomas. 

Avtalet, med start i april 2022, innefattar initialt cirka 260 containrar från Brasilien vilket motsvarar cirka 30% av Arvid Nordquist totala råkaffeflöde. Förhoppningen är att projektet ska skalas upp i framtiden.

Arvid Nordquist är ett familjeägt kafferosteri med etablerad verksamhet sedan 1884. Arvid Nordquist kaffe har ca 25 procents marknadsandel och nummer två på den svenska dagligvaruhandeln och ledande inom hållbarhet. Sedan sju år tillbaka rostar företaget uteslutande 100% hållbart certifierat kaffe av Rainforest Alliance/UTZ Certified och Fairtrade. För tio år sedan utvecklade Arvid Nordquist en strategi för koldioxidneutralitet med årliga koldioxidberäkningar enligt Green House Gas Protocol. Arvid Nordquist har idag 100% fossilfritt kafferosteri, 92% fossilfri distribution, förpackning med 90% bioplast och alla återstående CO2-utsläpp är sedan tio år tillbaka utjämnade igenom klimatkompensation i trädplanteringsprojekt i kaffeodlande länder.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss