Logistikföretaget Scanlog går med i 2030-sekretariatet

Scanlog blir ny partner till 2030-sekretariatet och ansluter därmed till det partnernätverk som tillsammans arbetar för att ställa om till fossilfria transporter och nå det svenska 2030-målet för transportsektorn.

Scanlog är ett logistikbolag, specialiserade på gränsöverskridande transporter till och från Skandinavien. Med ambitiösa klimatmål och med mottot ”Ansvarsfull logistik” arbetar Scanlog mot att minska sina och sina kunders utsläpp.

Vi går med i 2030-sekretariatet av flera anledningar. Dels i kompetenssyfte, dels för att få möjlighet att nätverka med likasinnade organisationer och förhoppningsvis skapa innovativa lösningar tillsammans. Vi vill vara med och driva omställningen och då känns 2030-sekretariatet som en väldigt bra plattform, säger Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog.

2030-sekretariatet verkar för att Sverige ska nå sina uppställda klimatmål för transportsektorn: att 2030 uppnå 70 procent minskade utsläpp jämfört med 2010.

Organisationen har ett partnernätverk som tillsammans arbetar för att fasa ut de fossila bränslena, nå 2030-målet och kontinuerligt minska utsläppen från sin egen verksamhet.

Vi är väldigt glada att välkomna Scanlog till 2030-sekretariatet. Scanlogs målmedvetna arbete för minskade utsläpp i alla led är ett föredöme för branschen, och tillsammans med 2030-sekretariatet och partnergruppen kan vi sätta nödvändig press på både politik och branschkollegor för en effektiv omställning till fossilfria transporter, säger Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet.

Scanlog är ledande på multimodala lösningar och transporterar gods via väg, järnväg, sjö och flyg. Kunderna är alltifrån stora bolag inom dagligvaruhandeln till små bolag med speciellt utmanande gods.

– Våra mesta utsläpp genereras i de transporter som vi utför för våra kunder. Här har vi ett ansvar att så snart som det är möjligt kunna leverera helt fossilfria lösningar och det ställer höga krav på oss. Under detta år har vi antagit en hållbarhetsstrategi som nu har bildat grunden i vår strategiska affärsplan. Det visar att vi vill detta på riktigt och ska fortsätta växa snabbt samtidigt som vi reducerar våra utsläpp kraftigt, säger Matilda Jarbin.

Mattias Goldmann tillägger:

Vi står inför en stor men nödvändig utmaning där föregångarna bryter ny mark och belönas med ett marknadsförsprång. Det är inspirerande att se hur näringslivet sluter upp bakom de svenska klimatmålen och vill se ambitiös klimatpolitik för en snabbare omställning. Det ska bli spännande att följa Scanlogs omställningsresa och tillsammans arbeta för att Sverige ska erbjuda så bra förutsättningar som möjligt för framåtsträvande företag.

#Scanlog #Responsiblelogistics #weloveourcustomers

För ytterligare information, vänligen kontakta: Matilda Jarbin, matilda.jarbin@scanlog.com

 

Scandinavian Logistics Partners AB (www.scanlog.se) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics – en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett femtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige och ett i Norge, omsätter ca 500 mkr och blev utnämnt till Gasellföretag av Dagens Industri  år 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss