Vilka är vi?

Scanlog är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på
internationella transportlösningar med järnväg, sjö, bil och flyg.

Som logistikpartner designar vi lösningar som är bra både för våra kunder och leverantörer. Att bygga och underhålla starka partnerskap och samarbeten i hela kedjan skapar mervärde för oss alla.

ANSVARSFULL LOGISTIK

Scanlogs arbete kännetecknas av maximal kostnadseffektivitet, minimal miljöpåverkan och högsta kvalitet. Det är vad vi kallar Ansvarsfull Logistik.

I praktiken innebär det att varje enskild medarbetare bemöter kunder, leverantörer och kollegor professionellt och omsorgsfullt. Utan undantag, dygnet runt.

PARTNERSKAP

De företag som väljer att samarbeta med en professionell logistikpartner spar både tid och pengar. Våra kunder kan fokusera på övergripande strategisk planering eftersom vi tar fullt ansvar för transporterna, från dörr till dörr.

 

Vi arbetar alltid med full transparens mot både kunder och leverantörer och värdesätter långsiktiga relationer. Det vinner alla parter på.

HÅLLBARHET

2030 ska vi vara koldioxidneutrala, vilket kräver att vi ligger i framkant av utvecklingen på miljöområdet.

Exempelvis gör vi miljökalkyler på varje projekt, där våra kunder tydligt kan jämföra klimatavtrycket för olika transportslag, se den totala energi-användningen samt kvoten förnyelsebar energi.

Vi är först med att klimatkompensera all vår flygfrakt, utan kostnad för våra kunder. Vi arbetar alltid aktivt med synkronisering av transporter för att skapa balans i logistikflödena – inga tomma vagnar eller bilar!

DIGITALISERING

Vi vill leda digitaliseringen av logistik- och transportbranschen. Genom att använda digitala verktyg, robotisering och automatiserade arbetsflöden ökar vi kvaliteten, produktiviteten och kundvärdet.


I samarbete med ett flertal tech startups runt om i världen utvecklar vi kontinuerligt nya lösningar som ytterligare förstärker vårt erbjudande.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och håller alltid högsta nivå på vårt dataskydd.

Denna policy förklarar hur vi samlar och använder personlig information. Det är Scandinavian Logistics
Partners AB (556492-6383), som är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Är du kontaktperson hos en av våra kunder eller leverantörer hanterar vi ditt namn, e-post och
telefonnummer, och lagrar de så länge våra företag samarbetar och du är kontaktperson.

Är du privatperson lagrar vi namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer, 
och lagrar detta så länge du är kund.

Få Prisförslag

Kontakta oss