Scanlog blir medlemmar i UN Global Compact

Scanlog går med i UN Global Compact och ansluter sig därmed till världens största hållbarhetsnätverk inom det privata näringslivet.

Grunden i UN Global Compact är de Tio Principerna som baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Som medlem åtar man sig att tillämpa de Tio Principerna i hela verksamheten och integrera dem i sina affärsstrategier och verksamhetsprocesser.  Principerna är uppdelade inom områdena:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt
  • Klimat
  • Antikorruption

 

– För oss på Scanlog är det en självklarhet att arbeta efter de Tio Principerna. Genom att gå med i UN Global Compact tydliggörs det både internt och externt och vi bidrar till ett gemensamt krafttag i dessa frågor. Vi ser ett stort värde i medlemskapet, inte minst för den kunskap vi kan få ta del av, säger Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog.

United Nations Global Compact initierades år 2000 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Det var efter World Economic Forum i Davos 1999 som FN tillsammans med det privata näringslivet, akademin och fackförbund konstaterade att det behövdes ett ökat samarbete för att skapa bättre förutsättningar på den globala marknaden. Parterna kom överens om en uppsättning principer för företag om att respektera skyddet av internationella mänskliga rättigheter, upprätthålla föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, stödja en försiktighetsstrategi för miljön och främja ett större miljöansvar och sist men inte minst motverka korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.

Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsnätverk inom det privata näringslivet. Med över 22 000 medlemmar i 169 länder stöttar Global Compact företag och organisationer i deras strategiska hållbarhetsarbete.

 

#Scanlog #Responsiblelogistics #weloveourcustomers

För ytterligare information, vänligen kontakta: Matilda Jarbin, matilda.jarbin@scanlog.com

 

Scandinavian Logistics Partners AB (www.scanlog.com) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics – en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett femtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige och ett i Norge, omsätter ca 500 mkr och blev utnämnt till Gasellföretag av Dagens Industri  år 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss