Scanlog lanserar ny strategi för att bli ett hållbart företag

2024-01-24

 

Scanlog har lanserat en ny strategi för bolaget för de kommande åren som ska ta bolaget från att vara ett logistikbolag som arbetar med hållbarhet till ett hållbart bolag som arbetar med logistik.

Under 2023 tog Scanlog fram en hållbarhetsstrategi för första gången. Under hösten beslutade ledningsgruppen att slå ihop den nya hållbarhetsstrategin med den befintliga affärsplanen och i stället driva företaget utifrån en strategi.

– Som hållbarhetschef är det en dröm att hållbarhetsstrategin integreras i affärsstrategin så pass mycket att vi slår ihop dom till ett styrdokument. Det visar att ledning, styrelse och ägare verkligen tror på att detta är vägen framåt för Scanlog. Jag nyper mig lite i armen, säger Matilda Jarbin, Hållbarhets- och kommunikationschef Scanlog.

Scanlogs strategi är indelad i tre områden: En hållbar affär, Vårt klimatlöfte och Ett kärleksfullt företag. Dessa områden representerar företagets arbete med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Respektive område har tydliga, utmanande mål och konkreta handlingsplaner kopplade till sig. Handlingsplanerna bryts ned i konkreta aktiviteter som löper på årsbasis.

– Genom strategin prioriterar vi upp hållbarhetsarbetet och skapar en struktur för hur vi ska bli ett hållbart företag på riktigt. Aktiviteterna under året är bland annat att vi ska sätta upp klimatmål enligt Science based target, att vi ska ha en internprissättning på koldioxid och att vi ska skapa helt nya transportlösningar som har lägre klimatpåverkan. All affärsutveckling framöver har fossilfrihet som högsta prioritet, säger Mattias Ljungberg, VD.

Strategin är en milstolpe i Scanlogs företagshistoria. Den godkändes av Scanlogs styrelse i september 2023 och det är ledningen som är ansvarig för att strategin följs och att aktiviteterna genomförs. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Matilda Jarbin, matilda.jarbin@scanlog.com

#Scanlog #Responsiblelogistics #weloveourcustomers

 

Scandinavian Logistics Partners AB (www.scanlog.com) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics – en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett femtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige och ett i Norge, omsätter ca 500 mkr och blev utnämnt till Gasellföretag av Dagens Industri  år 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss