VÅRA LÖSNINGAR

Scanlog tillhandahåller internationella transportlösningar med järnväg, sjö, bil och flyg.
Vi skräddarsyr det bästa upplägget för just dina behov och tar fullt ansvar – från dörr till dörr.

Järnväg

Effektiva lösningar för både
export- och importgods.

Flyg

Vi klimatkompenserar all flygfrakt
utan kostnad för våra kunder.

Sjö

Kompletta sjötransportlösningar till
och från samtliga kontinenter.

Väg

Snabba och flexibla vägtransporter
för både export- och importgods.

Specialprojekt

Ledning och genomförande av komplicerade projektlaster dörr till dörr eller hamn till hamn.

Kurir

För mindre försändelser som behöver komma fram fort är kurirtransport många gånger att föredra.

Scanlogs stora volymer och förmånliga avtal med ett antal av världens ledande kurirföretag gör att vi kan erbjuda mycket kostnadseffektiva kurirlösningar med global täckning. Vi erbjuder också möjligheten till en personlig OBC (On Board Courier) kurir för känsliga försändelser från hand-till-hand.

Farligt gods

Scanlog har kunskaper i att hantera alla typer av farligt gods och stor erfarenhet av de krav som finns för olika typer av transportsätt och klasser av farligt gods, från sprängämnen till radioaktiva material. Flera medarbetare är utbildade och certifierade i hantering av flygfrakt av farligt gods enligt DGR och i hantering av sjöfrakt i enlighet med IMDG-koden.

Få Prisförslag

Kontakta oss