Väg

  • Scanlog erbjuder snabba och flexibla vägtransporter för både export- och importgods.
  • ​Våra vägtransporter kombinerar vi gärna i multimodala lösningar tillsammans med sjö- och järnvägstransport för att generera så låg negativ miljöpåverkan som möjligt, men vi erbjuder även hållbara och flexibla vägtransporter dörr till dörr för både export- och importgods till och från Skandinavien.
  • Scanlogs vägtransportlösningar ger hög flexibilitet som anpassas till toppar och dalar i produktions- och försäljningsvolymer liksom till cykliska variationer.
  • ​Med Scanlogs tjänster minskar också våra kunders transportadministration markant.
  • Vi har lång erfarenhet av specialtransporter med höga krav på säkerhet och minutiös tidsanpassning.
  • Vi erbjuder våra kunder alternativa bränslen som HVO, RME, biogas och el, där utbudet varierar beroende av region och hur de specifika transportflödena ser ut.
Huvudansvarig för vägfrakt:
Huvudansvarig för bilfrakt:

Få Prisförslag

Kontakta oss