Sjöfrakt

 

  • Scanlog hanterar sjötransporter mellan alla kontinenter till Norden, samt kortsjötransporter till och från södra samt norra Europa.​
  • Våra medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens inom sjöfrakt vilket innebär
    att vi kan hantera såväl styckegods som helcontainerlast och unika projektlaster.
  • Scanlog har ett nära partnerskap med alla de stora rederierna på marknaden.

 

Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi skräddarsy lösningar efter önskemål och behov.  Våra tre olika servicenivåer är anpassade för att täcka våra kunders behov för såväl export som import till och från Skandinavien.

 

Seafreight Responsible

Vår tjänst Seafreight Responsible är grunden i vårt erbjudande. Alla Scanlogs kunder får tillgång till vår kundportal ScanlogIn där man bokar frakter, följer sändningar i realtid och kommunicerar med oss. Vi tar
fullt ansvar för hela leveransen – dörr till dörr.

Seafreight CARE

Seafreight CARE är tjänsten för alla företag som vill spara tid och resurser och få bättre kontroll över sina inköp och sjöfrakter. Scanlog analyserar flöden och skräddarsyr den mest optimala lösningen
efter rådande förutsättningar. Alla våra kunder får en egen direktkontakt som hanterar sändningarna.

Seafreight Extra CARE

Seafreight Extra CARE är en helhetslösning från avtal till leverans, där Scanlog hanterar hela logistiken, inklusive all administration och kontakt med samtliga aktörer för att säkerställa korrekta avgångar och leveranser. Det betyder att vi representerar våra kunder i deras namn i upphandling, planering, förhandling, bokning samt leverans.

 

Fossilfri sjöfrakt

Scanlogs kunder erbjuds att reducera sina utsläpp från sjötransporter med 100% genom att köpa LBG (Liquid biogas) som bunkras i fartyg i Europa enligt massbalansprincipen.

Scanlogs produkt Fossilfri sjöfrakt avser reduktion av växthusgasutsläpp genom verifierade Maritime Carbon Insets med full additionalitet och spårbarhet. Med Maritime Carbon Insets menas den unika äganderätten till anspråk på en verifierad indirekt utsläppsreduktion inom den maritima värdekedjan genom Book & Claim mekanismen och som genereras, överförs och används i enlighet med den metodik för transportsektorn som anges av Smart Freight Centre (SFC).

Huvudansvarig för sjöfrakt:

Få Prisförslag

Kontakta oss