Sjöfrakt

 

  • Scanlog erbjuder sjötransporter till och från samtliga kontinenter – allt i enlighet med behoven.​
  • Hela containers eller mindre partier? Våra medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens inom sjöfrakt vilket innebär att vi kan hantera såväl styckegods som helcontainerlast och unika projektlaster.
  • Vi hjälper dig även gärna med kortsjö-lösningar inom Europa, charters och projektfrakter.

 

Scanlog Sea freight CARE

Vår produkt Scanlog Seafreight CARE innebär att Scanlog tar helhetsansvar från avtal till leverans. Vi agerar så kallat kontrolltorn åt våra kunder och hanterar godstransporterna så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet i stället. Det betyder att Scanlog representerar våra kunder i all planering, bokning av transport samt leverans.

 

Fossilfri sjöfrakt

Scanlogs kunder erbjuds att reducera sina utsläpp från sjötransporter med 100% genom att köpa LBG (Liquid biogas) som bunkras i fartyg i Europa enligt massbalansprincipen.

Scanlogs produkt Fossilfri sjöfrakt avser reduktion av växthusgasutsläpp genom verifierade Maritime Carbon Insets med full additionalitet och spårbarhet. Med Maritime Carbon Insets menas den unika äganderätten till anspråk på en verifierad indirekt utsläppsreduktion inom den maritima värdekedjan genom Book & Claim mekanismen och som genereras, överförs och används i enlighet med den metodik för transportsektorn som anges av Smart Freight Centre (SFC).

Huvudansvarig för sjöfrakt:

Få Prisförslag

Kontakta oss