Flygfrakt

  • Scanlog erbjuder säkra, effektiva och skräddarsydda flygtransporter, även för farligt gods och försvarsmaterial.
  • Flyget är ibland det enda tänkbara alternativet för vissa typer av krävande internationella transporter, men koldioxidutsläppen från flygtransporter är högre än för andra fraktsätt. Därför klimatkompenserar vi alltid all flygfrakt – utan kostnad för våra kunder.
  • Klimatreducerad flygfrakt. Vi erbjuder även våra kunder att reducera sina utsläpp från flygfrakten genom att köpa hållbart flygbränsle, SAF.
  • Transport till och från flygplatsen? Inga problem. Vi tar ditt gods från dörr till dörr med våra multimodala helhetslösningar.
Huvudansvarig för flygfrakt:
Huvudansvarig för flygfrakt:

Få Prisförslag

Kontakta oss