Flygfrakt

 • Scanlog erbjuder säkra, effektiva och skräddarsydda flygtransporter för alla typer av gods, även för farligt gods och försvarsmaterial.
 • Våra tjänster är anpassade efter våra kunders behov och är samtidigt standardiserade när det kommer till kvalitet och service.
 • Fossilfri flygfrakt. Vi erbjuder även våra kunder att reducera sina utsläpp från flygfrakten genom att köpa hållbart flygbränsle, SAF.
 • Transport till och från flygplatsen? Inga problem. Vi tar ditt gods från dörr till dörr med våra multimodala helhetslösningar.
 • Scanlog är ackrediterade av IATA, innehar AEO tillstånd och är av Transportstyrelsen säkerhetsgodkänd fraktagent.

 

Vi använder tre servicenivåer för flygfrakt anpassade för att täcka marknadens behov av lösningar:

 • Premium
  Med premium erbjuder vi unika lösningar för speciella försändelser. Det passar gods som har speciella krav eller är extremt brådskande som till exempel läkemedel och farligt gods. Vi genomför transporter med högsta säkerhet på såväl reguljära flyglinjer som genom egna dedikerade charters.

 

 • Classic
  Classic är anpassat för löpande flöden av gods med fasta avgångar över tid. Scanlog samlastar flera kunders gods för att få så hög kostnadseffektivitet som möjligt, vilket gynnar samtliga kunder.

 

 • Economy
  Economy innebär ett upplägg med kostnadseffektiva lösningar med något längre ledtid när kunden har möjlighet att vara mer flexibel.

 

Flyget är ibland det enda tänkbara alternativet för vissa typer av krävande internationella transporter, men koldioxidutsläppen från flygtransporter är högre än för andra fraktsätt. Därför klimatkompenserar vi alltid all flygfrakt – utan kostnad för våra kunder.

Huvudansvarig för flygfrakt:

Få Prisförslag

Kontakta oss