Scanlog lanserar unik sjöfraktlösning som minskar utsläppen från sjöfart med 100%

12 mars 2024

Det internationella logistikföretaget Scandinavian Logistics Partners (Scanlog) tillkännager idag ett nytt steg mot hållbar sjöfart genom att erbjuda alla kunder fossilfri sjöfrakt. I samarbete med STX Group, ett ledande globalt handelshus inom förnybar energi och en leverantör av klimatlösningar, har Scanlog utvecklat en ny unik sjöfraktlösning som minskar utsläppen från sjöfart med 100 %.

Scanlogs fossilfria sjöfraktsalternativ möjliggör för kunder att aktivt minska sitt koldioxidavtryck med 100 % på ett smart och kostnadseffektivt sätt genom att ersätta traditionella fossila bränslen med LBG (Liquified Biomethane), vilket skapar ett prejudikat inom sjötransportsektorn. Denna innovativa lösning är oberoende av rederier och kan appliceras på alla sjöfartsrutter.

Genom denna produkt, utvecklad av STX Group, bunkras LBG på fartyg i Europa enligt massbalansprincipen, där äganderätten till utsläppsminskningarna tillskrivs Scanlogs kunder genom en så kallad Book and Claim – mekanism.

Scanlog är det första logistikföretaget i världen som erbjuder Maritime carbon insets genom användning av LBG: effekten av denna lösning går utöver rederiers fotavtryck eftersom scope 3-utsläppen minskar avsevärt över hela värdekedjan.

”På Scanlog är vi dedikerade till att minimera utsläppen över hela försörjningskedjan och vår transportverksamhet, med införandet av våra Maritime Insets kan vi nu erbjuda fossilfria transportlösningar för alla transportsätt.” säger Matilda Jarbin, kommunikations- och hållbarhetschef. ”Vi är stolta över att kunna erbjuda helt LBG-drivna sjötransporter, vilket gör oss oberoende av traditionella fossila bränslen och vilket rederi vi valt för sjötransporter. Denna innovation ger oss möjlighet att erbjuda kunderna ett mer hållbart alternativ med större kontroll. Vi har redan säkrat tidiga användare och den starka efterfrågan innebär en betydande förändring mot miljövänliga logistiklösningar.”

”Vi är stolta över att samarbeta med innovativa företag som Scanlog, som är pionjärer för hållbarhet inom sjöfartsindustrin”, säger Carl Otto Lindsjö, Sales Trader på STX Group. ”Vi ser utmaningen med att uppnå skalbara, betydande minskningar av utsläppen från Scope 3, och vi förstår samspelet mellan efterfrågan och utbud. Efterfrågan på förnybara bränslen driver utbudet, och vice versa. Tack vare vår lösning med insets kan vi nu koppla ihop speditörer och godsägare som vill minska sina scope 3-utsläpp med högkvalitativa leverantörer i vårt nätverk. Vi gratulerar Scanlog och deras kunder till att de accelererat övergången till hållbara bränslen som vi finansierar tillsammans.”

 

 

Om Scanlog

Scandinavian Logistics Partners AB (www.scanlog.com) är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics – en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett femtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige och ett i Norge, omsätter ca 500 mkr och blev utnämnt till Gasellföretag av Dagens Industri år 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO.

Om STX Group

STX Group är ett ledande globalt handelshus inom förnybar energi och en leverantör av klimatlösningar. I över 25 år har STX varit i framkant av den globala energiomställningen genom att investera och möjliggöra energieffektivisering, biogas, biobränslen, förnybar elekricitet och förnybara lösningar. Genom att utnyttja djup expertis tillsammans med förmågan att noggrant prissätta koldioxidutsläpp, hjälper vi till att kultivera förtroende för marknadsbaserade lösningar som ett kraftfullt verktyg i omställningen.

Genom STX Groups utbud av handels- och företagsklimatlösningar, möjliggörs att nödvändigt kapital flödar till tusentals projekt som gör världen mer hållbar, samtidigt som företagens förmåga att addressera sina utsläpp förbättras.

Med över 500 anställda världen över, 13 kontor, inklusive huvudkontor i Amsterdam, hjälper vi företag och nationer med dekarbonisering och leveranser av förnybar energi.  Besök https://stxgroup.com/ för mer information.

Faktaruta

Fossilfri sjöfrakt avser i den här artikeln minskningen av växthusgasutsläpp genom verifierade maritima insets med full additionalitet och spårbarhet. Maritime Carbon Insets avser den unika äganderättigheten till anspråk på en verifierad indirekt utsläppsminskning inom den maritima värdekedjan genom Book & Claim-mekanismen, genererad, överförd och använd i enlighet med metodologin för transportsektorn specificerad av Smart Freight Center (SFC).

  • Book and Claim protokollet i Smart Freight Center Framework tillåter en köpare av godstransporttjänster att rapportera växthusgasutsläppsprofilen som genereras av en annan transportör eller logistisk tjänsteleverantör än den som fysiskt transporterar deras gods. Därför kan fartyget som utför den fysiska tjänsten innehålla fossilt bränsle, medan köparen av tjänsterna kan göra anspråk på fossilfritt genom att bidra till ett fossilfritt bränslebyte som genomförs någon annanstans.
  • Biometan (LBG) även känd som Biogas, är certifierad i EU i enlighet med ISCC EU (International Sustainability Carbon Certification). Den framställs av gödsel som genomgår anaerob rötning för att frigöra metangas, även känd som biogas. För att använda metangas som fordonsbränsle måste den renas och befrias från föroreningar som koldioxid, vatten och svavelföreningar. Denna process kallas uppgradering.
  • I detta fall produceras LBG från gödsel från Europa. Efter att gödseln genomgått processen kommer rötresterna ut med samma näringsinnehåll, samtidigt som det är luktfritt och mer hanterbart (European Biogas Association 2015). LBG är det biobränsle som har högst utsläppsminskning jämfört med fossila bränslen, vilket innebär att det ger störst klimatnytta. Det är också mycket kostnadseffektivt jämfört med andra biobränslen.
  • Maritime Carbon Insets verifieras av oberoende verifieringsinstitut i enlighet med ISO 14083:2023.
  • Spårbarheten är verifierad i enlighet med ISO 22095:2020 (Book and Claim).
  • Metan släpper ut utsläpp när det förbränns tank-to-wake. Dessa utsläpp är biogena och inkluderar betydande negativa utsläppsminskningar från källa till tank, alltså ”utsläppsfria” totalt.

 

För mer information: Kontakta Matilda Jarbin, Hållbarhets- och kommunikationschef, matilda.jarbin@scanlog.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Få Prisförslag

Kontakta oss