Flygindustri- och Försvarslogistik

Scanlogs kompetens i att hantera de specifika krav och utmaningar som ställs vid hantering av försvars- och flygindustrimaterial innebär att vi kan erbjuda säkra och effektiva transportlösningar till såväl svenska som internationella kunder.

Vi arbetar med strikta processer vad det gäller licenshantering i Sverige för militärt materiel och gods med dubbla användningsområden.

För den Nordamerikanska marknaden samarbetar vi med ett av de ledande försvarslogistikföretagen med licens att hantera både FMS (Foreign Military Sales) och DCS (Direct Commercial Sales) och med en väl etablerad kontakt med såväl det amerikanska försvaret och försvarsindustrin som den civila flyg-och rymdindustrin i USA.

Genom vår amerikanska samarbetspartner har vi också möjlighet att agera transportör/speditör direkt åt den amerikanska försvarsmakten.

Huvudansvarig för
Flygindustri- och Försvarslogistik:
Huvudansvarig för Flygindustri- och Försvarslogistik:

Ansvarsfull logistik

Scanlog är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter med flyg, bil, järnväg och sjö. Vi brinner för ansvarsfull logistik – att leverera maximal kostnadseffektivitet, minimal miljöpåverkan och högsta kvalitet. Välkommen till en kärleksfull partner!

Få Prisförslag

Kontakta oss